Zespół Szkół Specjalnych

Filia specjalistycznej placówki dla niepełnosprawnych jaką jest Zespół Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu mieści się w Bądkowie – małej wsi w gminie Goszczyn.


Usytuowana jest ona w funkcjonalnym, wyremontowanym budynku posiadającym:

  • sale lekcyjne wyposażone w odpowiednie, specjalistyczne pomoce dydaktyczne,
  • gabinety, w których prowadzona jest rewalidacja indywidualna,
  • gabinet logopedyczny,
  • łazienki i toalety przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo.

W kameralnej i niezwykle ciepłej atmosferze, uczą się dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i z autyzmem. Dzięki takim warunkom osiągają optymalny poziom rozwoju pozwalający na możliwie największą samodzielność i komfort psychiczny.

W filii szkoły funkcjonuje:

  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • szkoła podstawowa:
  • nauczanie zintegrowane,
  • klasy dzieci autystycznych
  • klasy dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym

 

thumb placowka2Uroczyste otwarcie szkoły                  thumb P10203451zajęcia plastyczne w klasie I -III.                    thumb P10203501sala dla uczniów z autyzmem.