Zespół Szkół Specjalnych

Wybierz kategorię :

TANECZNYM KROKIEM ROZPOCZĘLI NOWY ROK SZKOLNY….

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego  w Grójcu zostali wybrani do w ogólnopolskiego projektu dr Bożeny W. Jakubczak „...W kręgu tańca...2018”. W dniach 17-21.09.2018 dziewiątka dzieci wraz z opiekunami p. B. Lipińską i M. Solecką przebywała w Popowie doskonaląc nie tylko techniki taneczne.

 „Wspólne uczestniczenie osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami ze szkół i placówek specjalnych z Polski (Kraków, Działoszyn, Myślenice i Grójec) w pięciodniowych warsztatach i spotkaniach tanecznych miało na celu pełniejszą integrację społeczną i ugruntowanie zmian w postawach wzbogacających  możliwości osiągania sukcesów jednocześnie wspierając i zwiększając społeczną aktywność oraz samodzielność uczniów. Dzięki spotkaniom z artystami, tancerzami, psychologami oraz praktycznym próbom tanecznym uczestnicy dostali możliwość zapoznania się z różnymi technikami tańca, własną ekspresją ruchu i emocji, mogli poznać nowe sposoby ruchu i koordynacji ciała na tle współpracującej grupy, poznać przygotowania i wziąć  udział w  aktywizujących spotkaniach oraz osobiście zrealizować przygotowywany na zakończenie każdego zgrupowania pokaz, wszystkich nauczonych choreografii.”

Projekt został zrealizowany  dzięki dofinansowaniu przez PEFRON oraz Stowarzyszenie ARTBALE

B. Lipińska

Taniec11
Taniec1 Taniec2
Taniec3 Taniec5
Taniec4 Taniec7
Taniec6 Taniec8
Taniec9 Taniec10

owie Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego  w Grójcu zostali wybrani do w ogólnopolskiego projektu dr Bożeny W. Jakubczak „...w kręgu tańca...2018”. W dniach 17-21.09.2018 dziewiątka dzieci wraz z opiekunami p. B. Lipińską i M. Solecką przebywała w Popowie doskonaląc nie tylko techniki taneczne

 „Wspólne uczestniczenie osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami ze szkół i placówek specjalnych z Polski (Kraków, Działoszyn, Myślenice i Grójec) w pięciodniowych warsztatach i spotkaniach tanecznych miało na celu pełniejszą integrację społeczną i ugruntowanie zmian w postawach wzbogacających  możliwości osiągania sukcesów jednocześnie wspierając i zwiększając społeczną aktywność oraz samodzielność uczniów. Dzięki spotkaniom z artystami, tancerzami, psychologami oraz praktycznym próbom tanecznym uczestnicy dostali możliwość zapoznania się z różnymi technikami tańca, własną ekspresją ruchu i emocji, mogli poznać nowe sposoby ruchu i koordynacji ciała na tle współpracującej grupy, poznać przygotowania i wziąć  udział w  aktywizujących spotkaniach oraz osobiście zrealizować przygotowywany na zakończenie każdego zgrupowania pokaz, wszystkich nauczonych choreografii.”

Projekt został zrealizowany  dzięki dofinansowaniu przez PEFRON oraz Stowarzyszenie ARTBALE

B. Lipińska